Monthly Archives: Març 2014

El present, ja passat

Els mitjans de comunicació, diaris, la ràdio, la televisió, Internet…, aquests són els protagonistes d’aquest bloc, la seva presència omnipresent, la seva importància social dins del món occidental, els fan mereixedors dels munts de paraules, pàgines, escrits que els hi han dedicat al llarg de la seva relativa curta vida.

La transmissió i la recepció d’informació, els perills i les avantatges d’un procés comunicatiu massiu, la immediatesa, el frenesi, el present-passat han format ( i formen) part dels mateixos mitjans de comunicació. Centenars d’autors s’han preocupat de les conseqüències i la influència que exerceixen de manera paradoxal sobre la societat. El seu ritme, ha marcat generacions senceres, on el temps era or i la primmicia una victòria.

Aquí, on tot és ara, intentarem llegir i escriue sobre aquest complex món, on res és cert i on el present ja ha passat.

citizen kanegoodnightandgoodluck

Anuncis
rizoma in nuce

L'embrió del rizoma es crea per ser el punt de partida, després deixa de tenir importància.

Comunicar-se és compartir??

Us convido a acompanyar-me en aquest fascinant viatge al món de la comunicació

COPIA I ENGANXA

Mitjans de comunicació. Història i Actualitat

Xip to Xip

Bloc de la comunicació

EL PODER DE LES PARAULES

MITJANS DE COMUNICACIÓ: HISTÒRIA I ACTUALITAT

Leer nos hará libros......

Anàlisi i reflexió al voltant dels mitjans de comunicació

Des-Informados

Historia y Actualidad de los Medios de Comunicación

acasadellat

Un espai

(Mass)Media

Mitjans de comunicació i cultura popular

ireneuoc

mitjans de comunicació

bocaorella 2.0

bocaorella 2.0 és un espai de reflexió crítica sobre els mitjans de comunicació. Amb aquest blog tinc la intenció de considerar l'estudi dels mitjans de comunicació com quelcom complex que requereix una visió interdisciplinària. Espero doncs, poder aportar alguna cosa interessant!

El peligro amarillo

Blog dedicat a l'estudi dels mitjans de transport de la informació i la seva posterior percepció com a coneixement. Assignatura Història dels mitjans de comunicació UOC 2014. Albert Güell Juanola

Què passa?

Mitjans de comunicació. Història i actualitat.

wakeupcommunication.wordpress.com/

Mitjans de comunicació digital. Història i actualitat

Línia Editorial

Mitjans de comunicació, història i actualitat

De Gutenberg a Internet

Mitjans de comunicació digital. Història i actualitat

Mitjans de comunicació

Recopilem dades per pensar lliurement...